ផ្នូរខ្មោចចម្លែក

ផ្នូរខ្មោចចម្លែក


ផ្នូរ​ខ្មោច​ចម្លែក​គឺ​ជា​ប្រលោម​លោក​យុទ្ធ​សិល្ប៏​បុរាណ​ចិន​បកស្រាយ​​អំពី​ទី​ផ្នូរ​មួយ​ដែល​មនុស្ស​ភាគ​ច្រើន​ចូល​ហើយ​ពិបាក​រួច​រស់​ជីវិត​ចេញ​មក​វិញ។ ខ្មោច​ស្រី​ចម្លែក​ ការ​បង្ហាញ​តម្រុយ​គួរ​ឲ្យ​សង្ស័យ​ និង​​មនុស្ស​ស្លាប់​គឺ​​សុទ្ធ​តែ​ជាប់​ពាក់ព័ន្ធ​​គ្នា​​ជា​​បន្ត​បន្ទាប់​ដែល​​ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នក​ក្លាយ​ហាន​​រូប​ស្រស់​ឈូអ៊ីងពាវ​​​សម្រេច​ចិត្ត​ប្រឡូក​​ក្នុង​រឿង​នេះ​ឲ្យ​ខាន​តែ​បាន​ដើម្បី​បាន​ដឹង​ការពិត​ថា​តើ​អ្នក​បង្ក​ជា​នរណា។