បំបែកក្ដីបំបែកបេះដូង

បំបែកក្ដីបំបែកបេះដូង


បេសកកម្ម​ក្នុង​ការ​បំបែក​ក្ដី​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​មួយ​ក៏​នៅ​ក្នុង​ដៃ​ ឯ​បេសកកម្ម​បេះដូង​ក៏​នៅ​ក្នុង​ដៃ​ ស្រប​ពេល​ដែល​ការងារ​បាន​ជោគជ័យ​ តែ​បេះដូង​វិញ​បែរ​ជា​នៅ​ល្ហែល្ហើយ​នៅ​ឡើយ។