អត់​លុយ​ពេល​ចូលឆ្នាំ

អត់​លុយ​ពេល​ចូលឆ្នាំ


កូន​ប្រុស​មិន​បាន​ទៅ​លេង​ស្រុក​ព្រោះ​គ្មាន​លុយ តែ​ម៉ែ​នៅ​តែ​ផ្ញើ​នំនែក​នឹង​ក្ដី​ស្រឡាញ់​តាម​គេ​ផ្ញើ​កូន​ដដែល។