ទឹកផ្លែឈើ

ទឹកផ្លែឈើ


កូន​ៗ​ជុំ​បង​ជុំ​ប្អូន​ផឹក​ស៊ី តែ​បែរ​ជា​ទុក​ឪពុក​ម្ដាយ​ចាស់ៗ អត់​អី​ពិសា ត្បិត​អី​កូន​គ្មាន​លុយ​ទិញ​នំ​នែក មាន​តែ​លុយ​សម្រាប់​ផឹក​តែ​ប៉ុណ្ណោះ។