អាគម​បរ​ព្រៃ

អាគម​បរ​ព្រៃ


ចន្ថា​ជា​កូន​ប្រុស​ទោស​ក្នុង​គ្រួសារ ​ថ្ងៃ​មួយ​សម្រាក​ពី​ការ​សិក្សា​នៅ​ភ្នំពេញ គេ​បាន​ទៅ​លេខ​ផ្ទះ ហើយ​ក៏​ទៅ​ជួយ​ការងារ​ឪពុក​ដក​ដើម​ឈើ​មួយ​ដើម។ បន្ទាប់​ពី​ថ្ងៃ​ដក​ដើម​ឈើ​ដ៏​ធំ​សម្បើម​នោះ​មក ចន្ថា​ជួប​រឿង​ចម្លែកៗ​មិន​ដែល​ខាន ដូច​ជា​មាន​ស្រី​ស្អាត​តាម​មិនលែង​ យល់សប្ដិ​អាក្រក់ៗ យប់​ខ្លះ​ស្ទើរ​តែ​មិន​ហ៊ាន​ដេក។