ឈាម​បី​ដុំ

ឈាម​បី​ដុំ


ឆពុំ​រៀប​ការ​ជាមួយ​តុលា​មក​រស់​នៅ​ក្នុង​ផ្ទះ​មួយ តែ​នាង​បែរ​ត្រូវ​រង​ការ​បង្ខិតបង្ខំ​ពី​ឪពុក​ក្មេក។ នាង​តែង​តែ​ធ្វើ​គ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បី​ឱ្យ​តុលា​សប្បាយ​ចិត្ត រួម​ទាំង​ជំនួញ​បាន​ជោគជ័យ បើ​ទោះ​ជា​នាង​ត្រូវ​លះ​បង់​កិត្តិយស​ខ្លួន​ឯង​ក៏​ដោយ