ភ្លើងក្នុងចិត្ត

ភ្លើងក្នុងចិត្ត


ពន្លកនៃសេចក្តីស្រឡាញ់បានរីកដុះដាលនិងបានបង្កើតជាស្នេហាតាំងពីវ័យវិទ្យាល័យមកម្លេះប៉ុន្តែដោយសារតែហេតុផលមួយបានធ្វើអោយបុរសម្នាក់ចាកចេញពីនារីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ទាំងបង្ខំ។ «ភ្លើងស្នេហ៍មិនទាន់រលត់ចិត្តចង់បានគេមកកៀកកើយនៅតែមាន»