អតីតភរិយា

អតីតភរិយា


ឆាកជីវិតមនុស្សយើង គ្មាននរណាម្នាក់ដែលថាមិនធ្លាប់ធ្វើខុសនោះទេ បើសិនជាអាចអភ័យទោសឱ្យបាន គួរតែចេះផ្តល់អភ័យ ទោះបីជាមិនអាចត្រឡប់ទៅជាប្តីប្រពន្ធដូចដើម ប៉ុន្តែអាចក្លាយទៅជាមិត្តល្អនឹងគ្នាបាន ហើយយើងនឹងមានសេចក្ដីសុខ ដូចអ្នកដែលទទួលបានការអភ័យទោសពីយើងអីចឹងដែរ