ខ្លោងទ្វារមរណៈ

ខ្លោងទ្វារមរណៈ


កាលពីយូរលង់ណាស់មកហើយ មានស្តេចមួយព្រះអង្គបានសាងសង់រាជដំណាក់មួយកន្លែងក្នុងព្រៃដ៏សែនជ្រៅដើម្បីគង់នៅបណ្តោះអាសន្នកាលពីទ្រង់យាងទៅធ្វើសឹកសង្គ្រាម

ដោយសារតែចង់ការពារបន្ទាយនេះឲ្យបានគង់វង្សនិងពោរពេញទៅដោយរិទ្ធិអំណាចបារមី សត្រូវមិនអាចឈ្លានបានទ្រង់ក៏បានបញ្ជុះអាថ័នម្យ៉ាង...

នាពេលបច្ចុប្បន្ន ខ្លោងទ្វារនេះគង់រង្សជាអមតៈហើយបានឆក់យកជីវិតមនុស្សជាច្រើននាក់ដោយអាថ៍កំបាំងបំផុត...