យប់២២

យប់២២


«កុំចូលមកជិតបងអី» «ហេតុអ្វី? បងស្អប់ខ្ញុំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឬ?»

ខ្ញុំចេះតែចោទសួរគេ តែក្នុងចិត្តវិញខឹងខ្លាំងណាស់ដែលពេលនេះគេមិនឲ្យតម្លៃរបស់ខ្ញុំទាល់តែសោះ។ «បងគួរតែស្លាប់ដឹងទេ!» ខ្ញុំនិយាយយ៉ាងអង់អាច

«ព្រោះអ្វី?» គេនិយាយទាំងភិតភ័យ «ព្រោះបងជាមនុស្សអាក្រក់! បងក្បត់អូនដើម្បីអ្វី? ដើម្បីបងមានសេរីភាពទៅរកគេមែនទេ?»

ខ្ញុំស្រែកយំសួរគេទាំងទឹកភ្នែកហួរសស្រក់ហូរដោយមិនដឹងខ្លួនឡើយ។