គ្រូស្នេហ៍

គ្រូស្នេហ៍


ជាលើកដំបូងដែលគ្រូស្នេហ៍ម្នាក់នេះបានឃើញដារ៉ាវី គេក៏ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់នាង។ ក្រោយមកគេក៏ស្រាប់តែឮ​ដំណឹងមកថា នាងជិតរៀបការជាមួយអ្នកមានម្នាក់ហើយ។ គ្រូស្នេហ៍កម្លោះ​ កើតចិត្តប្រចណ្ឌ ហើយបានដាក់ស្នេហ៍នាងឱ្យលង់ស្រឡាញ់ខ្លួន។ ដោយសារតែឥទ្ធពលនៃអាគមស្នេហ៍នោះ ដារ៉ាវីលង់ស្រឡាញ់គ្រូស្នេហ៍ ដកចិត្តមិនរួច ហើយបានប្រព្រឹត្តរឿងខុសប្រពៃណីជាមួយគ្រូនោះទៀតផង។ ប៉ុន្តែការបានតែកាយមិនបានបេះដូង មិនបានធ្វើឱ្យគ្រូស្នេហ៍វ័យក្មេងពេញចិត្តឡើយ។