អាលីបាបា និងចោរ៤០នាក់

អាលីបាបា និងចោរ៤០នាក់


អាលី​បាបា​ប្រើ​កលល្បិច​អាច​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ចោរ​មាន​ចំនួន​៤០​នាក់ ដែល​ដើរ​លួច​យក​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​គេ​ជា​ច្រើន​យក​មក​ទុក្ខ។ ក្រុម​ចោរ​ខឹង​ណាស់ បាន​នាំ​គ្នា​តាម​សងសឹង​អាលី​បាបា តែ​ទី​បំផុត​ក៏​ទទួល​បរាជ័យ​ដដែល។