ចៅ​តប់​ប្រមល់

ចៅ​តប់​ប្រមល់


ខ្សែ​ជីវិត​របស់​បុរស​កម្សត់​ម្នាក់ បាន​ទេវតា​ជួប ក៏​បាន​ប្រែក្លាយ​ខ្លួន​ពី​ប្រជាជន​ធម្មតា ទៅ​ជា​ព្រះរាជា​ដ៏​មាន​អំណាច​ម្នាក់។