ថ្ងៃ​មុន​ស្អប់ ថ្ងៃ​នេះ​ស្រលាញ់

ថ្ងៃ​មុន​ស្អប់ ថ្ងៃ​នេះ​ស្រលាញ់


ចំណង​ស្នេហា​រវាង​នារី​អ្នក​ច្បាប់​ចំណាប់​ចំនួន​និង​បុរស​សង្ហា​មក​ពី​សង្គម​ហក់​លោត។ ស្នេហា​ពួក​គេ​​ប្រែ​មក​ពី​ការ​ស្អប់​ចង​គំនុំ ឌឺដង​ផ្លែផ្កា​ទៅ​ជា​ស្នេហា​ដ៏​យល់​ចិត្ត​និង​ផ្អែមល្ហែម។ ភាព​ស្មុគស្មាញ​របស់​ឪពុក​ម្ដាយ​បាន​ធ្លាក់​មក​ដល់​ក្មេង​ជំនាន់​ក្រោយ ពួក​គេ​វិលវល់​និង​ការ​យល់​ខុស​ជា​ច្រើន តែ​ចុង​ក្រោយ​បាន​ដោះស្រាយ​នូវ​ឧបសគ្គ​ដ៏​ស្មុគស្មាញ​ដោយ​ជោគជ័យ។