ដើម​កំណើត​សត្វ​កូន​លោក

ដើម​កំណើត​សត្វ​កូន​លោក


ស្ត្រី​ម្នាក់​មាន​កូន​បី​នាក់ តែ​ប្ដី​បាន​ស្លាប់​ ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ជា​ស្រី​មេម៉ាយ​ តោកយ៉ាក​​។ តែ​នៅ​ពេល​ដែល​ជួប​នឹង​បុរស​ម្នាក់​ជា​ចោរ​ បុរស​នោះ​ចាប់​ចិត្ត​នឹង​ស្ត្រី​មេម៉ាយកូន​បី​ម្នាក់​នេះ​។ ក្រោយ​ពេល​ក្លាយ​ជា​ប្ដី​ប្រពន្ធ ប្រពន្ធ​ទើសទាល់​នឹង​កូន​បី​នាក់​នេះ​ជា​ខ្លាំង ក៏​យក​ទៅ​បោះបង់​ចោល​នៅ​ព្រៃ​ ទុក​ឱ្យ​ខ្លាស៊ី​។ កូន​ទាំង​បី​បាន​រស់​នៅ​យ៉ាង​វេទនា​ក្នុង​ព្រៃ​​ រហូត​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​សត្វ​តិរច្ឆាន​ ដែល​បច្ចុប្បន្ន ហៅ​ថា​សត្វកូន​លោក​។