ស្ទូឌីយ៉ូលេខ៧

ស្ទូឌីយ៉ូលេខ៧


មនុស្ស​ស្រី​ម្នាក់​ស្លាប់​នៅ​បន្ទប់​ស្ទូឌីយោ​លេខ​៧ នាង​កំពុង​តែ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ ស្រាប់តែ​ដាច់​ភ្លើង ពេល​អគ្គិសនី​មាន​មក​វិញ គេ​ឃើញ​នាង​ដេក​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​នោះ​ទៅ​ហើយ។ បុគ្គលិក​និង​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ទាំង​អស់​សុទ្ធ​តែ​ជាប់​ក្នុង​ការ​សង្ស័យ​ ព្រម​ទាំង​ត្រូវ​បាន​ប៉ូលិស​ជួប​សាកសួរ​គ្រប់គ្នា។