ស្វាមី​ឥត​ព្រាងទុក​

ស្វាមី​ឥត​ព្រាងទុក​


​​ស្រឡាញ់​គ្នា​សុខ​ៗ​ រចនា​ត្រូវ​បាន​​ឪពុក​បង្ខំ​ឱ្យ​រៀប​ការ​ជាមួយ​បុរស​​ម្នាក់​ទៀត​ ដែល​ត្រូវ​ជា​កូន​ប្រុស​របស់​គ្រួសារ​អ្នក​ជំនួញ​ម្នាក់។ ដោយសារ​តែ​គ្រួសារ​​គេ​ជា​អ្នក​មាន​គុណ​លើ​គ្រួសារ​នាង​។ ទើប​នាង​សម្រេច​ចិត្ត​រៀបការ ហើយ​ចោល​សង្សារ​ដែល​ស្រឡាញ់​គ្នា​ស្ទើរ​លេប​​រយៈ​ពេល​៥​ឆ្នាំ។