ផ្កា​ស្រពោន

ផ្កា​ស្រពោន


ប៊ុនធឿន​និង​វិធាវី​ត្រូវ​បាន​ម្ដាយ​ឪពុក​ផ្សំផ្គុំ​ជា​គូ​ស្វាមី​នឹង​គ្នា​តាំង​ពី​តូច​មក​ម្ល៉េះ។ ក្រោយ​មក​គ្រួសារ​ប៊ុនធឿន​ធ្លាក់​ខ្លួន​ក្រ​ដុនដាប​ដោយ​សារ​ជំនួញ​ស្រូវ​ឪពុក​ត្រូវ​ខាត​ធ្ងន់។ ​ម្ដាយ​វិធាវី​ឃើញ​ដូច​នេះ​ក៏​លើក​នាង​ទៅ​ឱ្យ​ចៅ​ណៃស៊ត ប៉ុន្តែ​នាង​មិន​ស្រលាញ់​បុរស​នេះ​សោះ​ឡើយ ចិត្ត​ស្នេហា​នាង​មាន​តែ​ចំពោះ​កំលោះ​ប៊ុនធឿន​ម្នាក់​គត់។