ស្នេហ៍​ក្បែរ​របង

ស្នេហ៍​ក្បែរ​របង


ក្នុង​វ័យ​ទើប​តែ​១៧​ឆ្នាំ សុជីវី​លង់​ស្រលាញ់​នឹង​បុរស​ម្នាក់ ​រស់​នៅ​ផ្ទះ​ជិត​ខាង​របស់​នាង​ឈ្មោះ​រង្សី។ ចំណែក​បុរស​ធ្មេញ​ច្រពើស​ម្នាក់​នេះ អាយុ​បង​នាង​បួន​ឆ្នាំ ហើយ​រៀន​នៅ​មហាវិទ្យាល័យ​ក្នុង​នាម​ជា​សិស្ស​ពូកែ​ម្នាក់។