ខ្ជិល​ឈឺ

ខ្ជិល​ឈឺ


វិ​ ជា​កូន​ស្រី​ទោល​របស់​គ្រួសារ​កសិករ​មួយ​ក្នុង​ខេត្ត​បាត់​ដំ​បង ។​​ហើយ​កាល​នោះ​ថ្ងៃ​មួយ​មាន​ហេតុ​អាក្រក់​បាន​កើតឡើង​លើ​គ្រួសារ​ គឺ​ពុក​ម៉ែ​បាន​ទទួលអនិច្ចកម្ម​ដោយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ក្នុង​ពេល​តែមួយ​។

​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ពួក​គាត់​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​នាង​ក្លាយ​ជា​ក្មេង​កំព្រា​ តែ​មាន​អ្នក​ជិត​ខាង​ម្នាក់​បាន​យក​នាង​ទៅ​បម្រើ​ក្នុង​ផ្ទះ​លោក​ឧកញ៉ា​ម្នាក់​ ​​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ជាមួយ​ខ្លួន​​។ ដោយ​និស្ស័យ​ល្អ​ និង​ភាព​កតញ្ញូ​ ដឹង​ខុស​ត្រូវ​របស់​​នាង​ បាន​រុញ​ច្រាន​សំណាង​របស់​ក្មេង​កំព្រា​ម្នាក់​ឲ្យ​ខ្ពស់​ត្រដែត​ហួស​ពី​ការ​រំពឹង​ទុក​ ។​