ការ​ជួប​គ្នា​លើក​ដំបូង

ការ​ជួប​គ្នា​លើក​ដំបូង


ស្នេហា​មួយ​ដែល​ផ្ដើម​ចេញ​ពី​មនុស្ស​មិន​ធ្លាប់​ស្គាល់​គ្នា​ពី​​សោះ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រី​ស្រស់​មាត់​រឹង​ ទេវីរ៉ាវ៉ាន់​ ជំពាក់​ចិត្ត​លើ​ភាព​ជា​បុរស​ដែល​មាន​ទំនួញ​ខុស​ត្រូវ​របស់​វិចិត្រករ​អស់​សង្ឃឹម​ម្នាក់​រហូត​ដល់​​រស់​នៅ​មិន​អាច​ខ្វះ​គេ​បាន​។​ ពន្លក​ស្នេហ៍​ចាប់​ផ្ដើម​រីក​លូតលាស់​ ឯ​ឧបសគ្គ​ក៏​ចេះ​តែ​តាម​មក​ប្រកៀក​ប្រកិត​ តែ​អំណាច​នៃ​ក្ដី​​ស្រលាញ់​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​មាន​ភាព​ក្លាហាន​ តស៊ូ​ មិន​ខ្លាច​ស្លាប់​ ដើម្បី​បាន​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​។​