ការងារចងស្នេហា

ការងារចងស្នេហា


ដោយ​សារ​តែ​និស្ស័យ​ទើប​ធ្វើ​ឱ្យ​រាជ​បាន​ជួប​នាង​ម្ដង​ទៀត។ រាជ​ចេះ​តែ​យក​លេះ​ការងារ​ដើម្បី​បាន​នៅ​ជិត​នាង​គ្រប់​ពេល។ ពី​មិត្ត​រួម​ការងារ​ក្លាយ​ជា​ស្នេហា​ តែ​ពួក​គេ​បែរ​ជា​មិន​យល់​ពី​អារម្មណ៍​អ្នក​ម្ខាង​ទៀត​ទាល់​តែ​សោះ។