ប្រលោមលោកនៃការស្លាប់

ប្រលោមលោកនៃការស្លាប់


ជា​រឿង​ដែល​គួរ​ឱ្យ​រន្ធត់​មួយ​​នៅ​ពី​ក្រោយ​ហេតុការណ៍​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​ប្រលោម​លោក​មួយ​ដែល​កំពុង​តែ​ល្បីល្បាញ​នៅ​លើ​អ៊ីនធឺណេត។