កុំ​ហៅ​ខ្ញុំ​ក្រមុំ​ចាស់

កុំ​ហៅ​ខ្ញុំ​ក្រមុំ​ចាស់


រតនា​ជា​នារី​អាយុ​២៨​ឆ្នាំ តែ​មិន​ទាន់​រៀបការ​នោះ​ទេ។ នាង​ធ្លាប់​មាន​មិត្ត​ប្រុស​ច្រើន​នាក់​ដែរ ប៉ុន្តែ​ចេះ​តែ​បែក​គ្នា​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​ក្រោម​ហេតុផល​ផ្សេងៗ​គ្នា។ តែ​សំណាង​ល្អ​ដែរ ដែល​នាង​មាន​មិត្ត​ល្អ​ម្នាក់​នៅ​ក្បែរ​ជានិច្ច។ គេ​គឺ​សាយណ្ណ កំលោះ​សង្ហា​ដែល​រៀន​ជាមួយ​គ្នា​តាំង​ពី​វិទ្យាល័យ តែង​តែ​នៅ​ក្បែរ​នាង​រាល់​ពេល​នាង​ឯកា តែង​តែ​លេច​មុខ ពេល​ដែល​នាង​លំបាក។ បន្ទាប់​ពី​មិន​ខូច​ចិត្ត​នឹង​បាត់​បង់​សង្សារ តែ​បែរ​ជា​ខូច​ចិត្ត​នឹង​បាត់​បង់​សាយណ្ណ ទើប​រតនា​ដឹង​ថា ក្នុង​ចិត្ត​របស់​នាង​មាន​មិត្ត​ម្នាក់​នោះ។