មេទូលរឿង

មេទូលរឿង


នៅក្នុងវ័យជាសិស្សវិទ្យាល័យមានស្នេហាវាក្លាយជារឿងធម្មតាទៅហើយ តែយ៉ាង​ណាសម្រាប់​មនុស្សចាស់ គាត់នៅតែគិតថាវាជារឿងមិនល្អ...ថាចាស់ទៅគាត់គិតអ៊ីចឹងហើយ! ចុះប្រុសម្នាក់នោះនៅក្មេងសោះមកគិតអ៊ីចឹងដែរនៀក...