ម្ចាស់​ចម្ការ ម្ចាស់​ស្នេហ៍

ម្ចាស់​ចម្ការ ម្ចាស់​ស្នេហ៍


សុរិយ៉ាន់​ ជា​កូនស្រី​ក្នុង​គ្រួសារ​អភិ​ជន​ម្នាក់​ដែលមាន​ច​រឹត​ឆ្មើងឆ្មៃ​មានៈ​រឹងរូស​។ នាង​ចប់​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​ជាង​២​ឆ្នាំ​ទៅ​ហើយ​នៅតែ​ចាប់​ការងារ​មិន​ជាប់លាប់​ទៀត ធ្វើឱ្យ​លោក​សំបូរ​និង​អ្នកស្រី​សូរិយា​ជា​ឪពុកម្តាយ​មានការ​ខ្វាយខ្វល់​ជាខ្លាំង​។ លោក​សំបូរ​បានប​ង្ខំ​នាង​ឱ្យ​រៀ​ប​ការ​ជាមួយ​កូន​ប្រុស​តែ​មួយ​របស់​មិត្តភក្តិ​គាត់​ឈ្មោះ​វ​ឌ្ឍ​នា ដែល​ជាក​ម្លោះ​ម្ចាស់​ចម្ការ​កាហ្វេ​នៅ​ខេត្ត​ម​ណ្ឌ​ល​គិរី​។