ទ្វេគំនុំ ទ្វេស្នេហ៍

ទ្វេគំនុំ ទ្វេស្នេហ៍


បេន​ក្រោយ​បរាជ័យ​មុខជំនួញ​ស្ទើរតែ​គ្មាន​សល់​អ្វី​ក្នុង​ខ្លួន​នោះ​!​គេ​ក៏បាន​លាក់​មុខ​លួច​រកស៊ី​ខុសច្បាប់ ។ ជាង​១០​ឆ្នាំ​មក​នេះ​ដោយ​ការរកស៊ី​ខុសច្បាប់​ហាក់​កាក់កប​ បេន​ក៏​ក្លាយជា​នាយ​បេន​ដែលមាន​លុយ​និង​មាន​អំណាច​មិន​ខ្វះ​ដូច​កាលពីមុន​វិញ។