បេះដូង​ឆ្កួត

បេះដូង​ឆ្កួត


បុរស​ដែល​មាន​ប្រពន្ធ​ហើយ​បែរ​ជា​ប្រើ​ល្បិច​គ្រប់​យ៉ាង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ក្ដី​ស្រឡាញ់​ពី​នារី​ម្នាក់​ដែល​មាន​ស្វាមី​និង​មាន​កូន​ទៅ​ហើយ។