សណ្ឋាគារចងអាឃាត

សណ្ឋាគារចងអាឃាត


សណ្ឋាគារមួយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយពុំបានបញ្ចាក់ពីការបិទទ្វារចោលឡើយតែ១០០ឆ្នាំក្រោយមករឿងរាវជាច្រើនបានជីកកកាយឡើងវិញពីអាថ៌កំបាំងនេះពេលសណ្ធាគារត្រូវបានបើកដំណើរការឡើងវិញ

នៅដើមខែមីនា ឆាំ២០២០ គេតែងតែឮសូរសម្លេងវង់ភ្លេងនៃក្រុមរាំរបាំ... ប្រគំឡើងនារាត្រី១៥រោច... បន្ទាប់មក...ព្រឹកស្អែកក៏មានមនុស្សស្លាប់...