ព្រៃរាជសីហ៍

ព្រៃរាជសីហ៍


ជីវិតគ្រាន់តែជារបស់ក្រៅខ្លួនប៉ុណ្ណោះ អូនធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងក៏ដើម្បីតែអ្នកមានគុណដែរ សូមបងកុំយកសេចក្តីស្រឡាញ់ក្នុងរឿង ស្នេហាមកធ្វើជាល្បែងនឹងអូនឲ្យសោះអូនមិនត្រូវការទេ ពេលនេះពាក្យដែលអូនចង់បានគឺកម្ចាត់ឃាតករតែប៉ុណ្ណោះ។