មិត្តពាក់កណ្តាលសង្សារពាក់កណ្តាល

មិត្តពាក់កណ្តាលសង្សារពាក់កណ្តាល


មេឃរលឹមស្រេចៗ អាកាសសែនត្រជាក់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាហាក់កំពុងតែស្វែងរកទីកន្លែងជំរកដើម្បីទទួលបានភាពកក់ក្តៅ លើកលែងតែមនុស្សម្នាក់ដែលមានរាងខ្ពស់ ឈរកណ្តាលភ្លៀងជាមួយដៃម្ខាងបាំងឆ័ត្រឈរសម្លឹងមើលទៅក្នុងហាងអារហារមួយកន្លែង។ វាដូចជាឈុតឆាកកំសត់មួយដែលបានកើតឡើងក្នុងជីវិតពិតនៅពេលដែលយើងបានឃើញមនុស្សដែលយើងស្រលាញ់កំពុងតែនៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេង។