បេះដូងអាត្មានិយម

បេះដូងអាត្មានិយម


សន្តិជានិស្សិតឆ្នើម គេទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេស ពេលត្រឡប់មកវិញគេបានរៀបការជាមួយរីយ៉ាសង្សារបណ្តូលចិត្ត។ ក្តីស្រឡាញ់ដែលគេមានឲ្យនាងជាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដប៉ុន្តែបេះដូងគេបែរទោរទន់ដាក់ថែមនារីម្នាក់ទៀតដែលបានរួមរស់ជាមួយគ្នាដូចប្តីប្រពន្ធពេលនៅក្រៅប្រទេស។

ម្នាក់ជាភរិយាស្របច្បាប់ ម្នាក់ជាសង្សារកម្សត់កម្រដ៏ស្លូតបូត។ គេពិតជាមិនអាចបោះបង់ម្នាក់ណា ទើបបេះដូងទាមទាររក្សាមនុស្សពីរនាក់ ឈរឈ្មោះជាមនុស្សអាត្មានិយម។