ម៉ោង១២អធ្រាត្រ​នៅសង្កាត់លេខ១

ម៉ោង១២អធ្រាត្រ​នៅសង្កាត់លេខ១


នាង​ស្លាប់​ហើយ​បែរ​ជា​រស់​ឡើង​វិញ អ្នក​ខ្លះ​ថា​នាង​ជា​ខ្មោច ខ្លះ​ថា​នាង​ជា​មនុស្ស។ ប៉ូលិស​វិទូ​នៃ​សំណុំ​រឿង​ ស្ទូឌីយោ​លេខ​៧ បាន​ចូល​ខ្លួន​មក​បំបែក​សំណុំ​ថ្មី​ដ៏​អាថ៌កំបាំង​នេះ នៅ​សង្កាត់​លេខ​១។