ទឹកភ្នែកក្រោមភ្លៀងរលឹម

ទឹកភ្នែកក្រោមភ្លៀងរលឹម


តើអ្នកជឿលើនិស្ស័យដែរទេ? តើអ្នកជឿលើព្រហ្មលិខិត និងរឿងបេះដូងរត់រកគ្នាដែរទេ? ជឿលើរឿងទាំងអស់នេះទេ? មែនហើយ! ខ្ញុំក៏មិនជឿនោះដែរ ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះ យើងក៏មិនអាចប្រកែកបាន រឹតតែមិនអាចនិយាយថា វាគ្រាន់តែជារឿងចៃដន់។ អ្វីៗ វាបានចាប់ផ្ដើមពីត្រង់នេះ...