ទេព​ឥន្ទ្រី​សេនា​ក្លាហាន

ទេព​ឥន្ទ្រី​សេនា​ក្លាហាន


រឿងភាគបែបគុននិយមដ៏ល្បីល្បាញមួយនេះ រៀបរាប់នូវរឿងរ៉ាវក្នុងរជ្ជកាលរាជវង្សសុង របស់សម្លាញ់ពីរនាក់ដែលជាមិត្តស្លាប់រស់។ អ្នកទាំងពីរគឺ យ៉ាងធានស៊ីន និង កួកសាវធាន បានសន្យាប្ដូរផ្ដាច់ថាបើកូនរបស់ពួកគេនៅក្នុងផ្ទៃនោះមានភេទផ្ទុយគ្នា ត្រូវរៀបការជាមួយគ្នា តែបើភេទដូចគ្នាឱ្យរាប់គ្នាជាបងប្អូន។ ពិភពគុនដ៏ក្ដៅគគុកនាសម័យនោះតែងបង្កឱ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរស់ គឺជារឿងធម្មតា។ បន្ទាប់យ៉ាងធានស៊ីនស្លាប់ទៅ កូនប្រុសរបស់គេ យានខាង បានធំធាត់ឡើងក្នុងរាជវង្សជីង ចំណែកឯកួកឆេងដែលឪពុកបានបាត់ខ្លួននោះ បានធំធាត់ឡើងលើទឹកដីម៉ុងហ្គោលី ហើយទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលពីជនពូកែទាំង៧។